สถานที่หลายๆคนก็อยากไป ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ

ตลาดน้ำคลองลัดมะ…